LOST SOULS/ ÀNIMES PERDUDES

Durant aquests dies de confinament, molts de nosaltres ens hem de reinventar una mica per poder passar millor les hores que estem tancats a casa. Donant voltes i voltes pel terrat, a poc a poc, la superfície irregular de les parets s’ha convertit en font d’inspiració. “Ànimes perdudes” és el títol d’una sèrie d’imatges que he descobert seguint el dibuix d’alguna petita esquerda o de la configuració que els petits fragments de roca del conglomerat suggereixen. Tècnica mixta: fotografia i retoc digital.

During these days of confinement many of us have to reinvent ourselves a bit so we can have a better time locked up at home. Walking around the rooftop I noticed the irregular surface of the walls and they have become a source of inspiration. “Lost Souls” is the title of a series of images I discovered following a small crack or the configuration suggested by the little fragments of rock of the conglomerate. The technique is a mixed media of photography and digital retouch.